Assessment of the Adaptation Capacities of the Body Based on the Determination of the Natural Antibodies to the Endogenous Bioregulators

Main Article Content

M.A. Myagkova
S.N. Petrochenko
A.I. Levashova

Abstract

A comparative analysis of natural antibodies to bioregulators of the excitation and inhibition nervous system (glutamate and GABA) was performed in serum of people with different types of physical activity. Immunological monitoring was done in three stages: on day 1 (stage 1), on day 14 (stage 2) and on day 28 of examination (stage 3). The study included individuals who were intensively engaged in certain kinds of sports (Greco-Roman wrestling, hockey) and volunteers, who normally practiced a set of health physical exercises. A significant increase in the level of natural antibodies to GABA and glutamate was found with an increase in the duration of exercise in the training process compared with the control group. For individuals involved in various sports activities, the relationship between the intensity of the loads and the immunological parameters was established. Practical recommendation for the application of the developed method for an estimation of adaptation possibilities of the organism at changing physical loadings is given.

Article Details

How to Cite
Myagkova, M., Petrochenko, S., & Levashova, A. (2018). Assessment of the Adaptation Capacities of the Body Based on the Determination of the Natural Antibodies to the Endogenous Bioregulators. Biomedical Chemistry: Research and Methods, 1(3), e00038. https://doi.org/10.18097/BMCRM00038
Section
EXPERIMENTAL RESEARCH

References

 1. Kiselev, L. V. (2012). Sistemnyj podhod k ocenke adaptacii v sporte. Krasnoyarsk: krasnoyarskij Universitet. 176 p.
 2. Kelina, N. Yu., Kulikova, О. А., Petrochenko, S. N., Myagkova, M. A. (2014). Sovremennoe sostoyanie problemy opredeleniya bolezni kak rezultata narushenij adaptacii organizma. XXI vek: itogi proshlogo i problemy nastoyashchego plyus, 01(17), 196–200.
 3. Myagkova, M. A., Morozova, V. S. (2014). Estestvennye antitela i ih fiziologicheskie funkcii. Immunopatologiya, Allergologiya, Infektologiya. 3, 75–81.
 4. Mostafa, G. A., Ibrahim, D. H., Shehab, A. A., Mohammed, A.K. (2010). The role of measurement of serum autoantibodies in prediction of pediatric neuropsychiatric systemic lupus erythematosus. J. Neuroimmunol. 227, 195–201. DOI
 5. Verhoshanskij, Yu. V., Viru, A. A. (2007). Nekotorye zakonomernosti dolgovremennoj adaptacii organizma sportsmenov k fizicheskim nagruzkam. Fiziologiya cheloveka. 5, 811–818.
 6. Palcev, M. A., Poletaev, A. B., Suchkov, S. V. (2010). Autoimmunitet i autoimmunnyj sindrom granicy normy i patologii. Annals of the Russian academy of medical sciences. 8, 1–3.
 7. Poletaev, A. B., Stepanyuk, V. L., Gershwin, M. E. (2008). Integrating immunity: the immunculus and self-reactivity. J. Autoimmun. 30, 68–73. DOI
 8. Myagkova, M. A., Morozova, V. S. (2014). Immunohimicheskie svojstva estestvennyh antitel k fiziologicheski aktivnym soedineniyam. Fundamentalnye issledovaniya. 11(5), 1066–1070.
 9. Madi, A., Hecht, I., Bransburg-Zabary, S., Merbl, Y., Pick, A., Zucker-Toledano, M., Quintana, F. J., Tauber, A. I., Cohen, I. R., Ben-Jacob, E. (2009). Organization of the autoantibody repertoire in healthy newborns and adults revealed by system level informatics of antigen microarray data. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 106, 14484–14489. DOI
 10. Myagkova, M. A., Petrochenko, S. N., Morozova, V. S. Moseikin, I. A., Shypitsin, V. V., Polyvyanaya, O. Y. (2013). Antibodies to endogenous bioregulators and their association with age and sex in chronic pain syndrome. Zh Nevrol Psikhiatr Im S. S. Korsakova. 113(4), 41-4. [In Russ].
 11. Kiseleva, R. Yu., Myagkova, M. A., Anokhin, L. А., Petrochenko, S. N. (2010). Sravnitelnyj analiz vyyavleniya amfetaminov metodom IFA i gazovoj hromatografii s mass-spektrometricheskoj detekciej. Sudebno-medicinskaya ehkspertiza. 2, 42–44.
 12. Polyvyanaya, O. Y., Levashova, A. I., Morozova, V. S. , Petrochenko, S. N., Myagkova, M. A., Moseikin, I. A. (2015). Dynamics of Pain Tolerance Thresholds and Humoral Immunity Factors at Dorsalgy. Annals of the Russian academy of medical sciences. 70(1), 118-24. DOI
 13. Hegadoren, K. M., O'Donnell, T., Lanius, R. Coupland, N. J., Lacaze-Masmonteil, N. (2009). The role of beta-endorphin in the pathophysiology of major depression. Neuropeptides. 43(5), 341–353. DOI
 14. Vysochin, Yu. V., Denisenko, Yu. P. (2002). Sovremennye predstavleniya o fiziologicheskih mekhanizmah srochnoj adaptacii organizma sportsmenov k vozdejstviyam fizicheskih nagruzok. Teoriya i praktika fizicheskoj kultury. 7, 2–6.
 15. Evtuh, A. V., Kvashuk, P. V., Shustin, B. N. (2008). Nauchno-metodicheskie osnovy mnogoletnej podgotovki sportsmenov. Vestnik sportivnoj nauki. 4, 16–19.