Published: 2018-06-28

pIPredict Version 2: New Features and PTM Analysis

V.S. Skvortsov, N.N. Alekseychuk, Yu.V. Miroshnichenko, A.V. Rybina

e00009

Electrochemical Methods for Studies of Biological Molecules

V.V. Shumyantseva, A.V. Kuzikov, T.V. Bulko, E.V. Suprun, L.V. Sigolaeva, R.A. Masamrech, A.I. Archakov

e00032